Kanchipuram

Sri Ranganatha Perumal Temple, Tiruneermalai, Tamil Nadu – Divya Desam

September 11, 2017 Punyadarshan 1

Male deity: Sri Ranganathar (Neervannar, Ulagalantha Perumal, Bala Narasimhar) Female deity: Thaayaar Ranganaayaki (Animamalar Mangai) Sthala vriksham: Veppala Tree Sthala Teertham: Siddhateertham, Swarnateertham, Karunyateertham, Ksheera Pushkarini Significance:  Divya Desam (Paasuram : Tirumangaialwar) ADDRESS Shri Ranganatha Perumal Temple, Thiruneermalai, Kanchipuram […]